FAQ

Poznaj podstawowe pojęcia i najczęściej zadawane pytania na temat instalacji fotowoltaicznej. Poniżej znajdziesz ich listę wraz z odpowiedziami. Wierzymy, że rozwieją one Twoje ewentualne wątpliwości. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z naszymi Doradcami Techniczno-Handlowymi.

Mikroinstalacja

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

 

  • Zgodnie z obowiązującym prawem moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW.
  • Budowa mikroinstalacji nie wymaga żadnych pozwoleń oraz koncesji.
  • Legalizacja instalacji następuje poprzez zgłoszenie odpowiedniego druku do operatora sieci, który dokonuje wymiany starego licznika na dwukierunkowy.
  • Wymiana licznika jest bezpłatna.
  • Obowiązują ujednolicone stawki VAT – to 8% dla Klientów prywatnych.
Moduły fotowoltaiczne

Najważniejszym zadaniem modułów fotowoltaicznych jest produkcja energii elektrycznej, dzięki fotonom będących częścią składową światła słonecznego.

Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej każdorazowo dobieramy odpowiednią moc oraz wielkość modułów, aby maksymalnie dostosować parametry instalacji do bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów. Stała ekspozycja na promienie słoneczne oraz zróżnicowane warunki atmosferyczne wymagają zastosowania najlepszych komponentów w ramach procesu produkcji modułów. Bazujemy tylko na zweryfikowanych światowej klasy producentach, którzy stawiają na pierwszym miejscu gwarancję najwyższej jakości produktu.

Konstrukcja

Konstrukcja na której montowane są moduły fotowoltaiczne stanowi integralny element całego systemu. Należy pamiętać, że będzie ona wystawiona na działanie sił atmosferycznych o każdej porze roku. Dlatego też, wybór sprawdzonego i certyfikowanego systemu montażowego czołowych producentów gwarantuje wieloletnie i bezpieczne użytkowanie dla naszych bliskich i naszego otoczenia.

Okablowanie i zabezpieczenie

Zabezpieczenia i okablowania to newralgiczne elementy instalacji fotowoltaicznej, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników. Każdemu z naszych klientów gwarantujemy montaż kabli i zabezpieczeń elektrycznych, które spełniają najwyższe normy. Nie pozwalamy sobie na żadne kompromisy w tym obszarze!

Źródło „ciepła”

Instalacja fotowoltaiczna odpowiedniej mocy, jest niewyczerpywalnym zasobem ciepła w każdym domu. Inwestycja w OZE pozwala na zoptymalizowanie kosztów stałych użytkowania pompy ciepła, oraz umożliwia zastosowanie alternatywnych urządzeń grzewczych, które docelowo mogą skutecznie zastąpić np. instalację gazową.

Elektromobilność

Samochody hybrydowe ładowane bezpośrednio z gniazdka i pojazdy elektryczne, stają się coraz popularniejsze wśród Polaków, którzy ograniczają do minimum koszty codziennych przejazdów. Czy wiesz, że kosz przejechania 100 kilometrów z wykorzystaniem napędu elektrycznego, to dosłownie kilka złotych!

Falownik

Falownik jest urządzeniem przetwarzającym prąd stały, produkowany przez moduły fotowoltaiczne, w prąd zmienny używany przez urządzenia znajdujące się w naszych domach. Dobór mocy falownika jest uzależniony od moc instalacji oraz preferencji klienta odnośnie gwarancji, komunikacji z urządzeniami mobilnymi zapewniającymi stały dostęp do podglądu produkcji energii oraz indywidualnie określonych potrzeb.

Wiodący producenci falowników zapewniają szerokie spektrum opcji. Począwszy od pełnego monitoringu każdego modułu, możliwości podłączenia magazynu energii, wbudowanego portu WiFi, itp. Każdy z producentów umożliwia opcjonalne wydłużenie gwarancji nawet do 20 lat!

Optymalizatory

Optymalizatory montowane bezpośrednio z modułami, są uzupełniającym elementem instalacji fotowoltaicznej. Redukują niekorzystny wpływ przedłużającego się zacienienia, które może mieć wpływ na produkcję energii.

Nasi specjaliści podczas weryfikacji otoczenia inwestycji wskazują zapotrzebowanie na punktowe wykorzystanie optymalizatorów na poszczególnych modułach, które narażone są na efekt zacienienia.

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Prosumentem może być osoba prywatna, rolnik, wspólnota, związek wyznaniowy oraz przedsiębiorca.

System opustu

System opustów obowiązujący w Polsce opiera się na tzw. net-meteringu. Oznacza to rozliczenie wyprodukowanej i zmagazynowanej w sieci energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, że właściciel mikroinstalacji wprowadza niewykorzystaną energię do sieci, która działa jak akumulator. Następnie pobiera zgromadzą energię, zgodnie z potrzebami. Nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej przez okres 365 dni. Koszt magazynowania to 20% zmagazynowanej energii „pobieranej” przez Operatora, który ją magazynował, dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 30% zmagazynowanej energii w przypadku instalacji powyżej 10 kW.

 

  • Energia niewykorzystana jest magazynowana w sieci energetycznej, która pełni rolę akumulatora (zgodnie z ustawą o OZE z 1.07.2016 r.).
  • Nad ilością zmagazynowanej energii czuwa licznik dwukierunkowy, który zlicza każdą nadwyżkę zmagazynowaną w sieci.
  • Wymiana licznika jest bezpłatna. Złożony przez nas wniosek do Operatora Sieci, skutkuje wymianą licznika do 30 dni. Dzięki możliwości bieżącej konsumpcji i zmagazynowanej energii, instalacja zabezpiecza potrzeby energetyczne Twojego domu również w dni z ograniczonym nasłonecznieniem.
Czy instalacja fotowoltaiczna jest dla mnie opłacalna?

Każda instalacja do 50 kW, definiowana jako instalacja prosumencka, daje możliwość produkcji i konsumpcji wyprodukowanej energii oraz realne magazynowanie nadwyżek. Oznacza to przejęcie kontroli nad kosztami zakupu energii, które stale wzrastają.

Czy mój dach będzie zabezpieczony?

Bezpieczeństwo Twojego dachu jest efektem wykorzystania sprawdzonych i certyfikowanych konstrukcji dachowych oraz ekip monterskich, która posiadają odpowiednie doświadczenie. Nasi Klienci otrzymują każdorazowo konstrukcję w pełni certyfikowaną, dostarczaną przez liderów rynku w Polsce oraz Europie. Mając na uwadze aspekt wykonawczy, Twój dach oddajemy w ręce doświadczonych Specjalistów.

Czy nachylenie dachu oraz kierunek dachu są ważne?

Poszycie połaci dachowej jest czynnikiem wpływającym na typ użytej konstrukcji. Nasz Doradca Techniczno-Handlowy przekazuje dokumentację fotograficzną, która stanowi podstawę do przygotowania dedykowanego Projektu. Nie ma konstrukcji uniwersalnej, różnią się one technologią montażu oraz ceną.

Jak długo trwa montaż instalacji?

Długość montażu jest ustalana każdorazowo na podstawie Indywidualnego Projektu instalacji z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i zgodnie ze przyjętymi normami. Jakość montażu jest czynnikiem najważniejszym.

Jakie są możliwości finasowania instalacji fotowoltaicznej?

Klienci Indywidualni zainteresowani fotowoltaiką, mogą skorzystać z dedykowanej oferty finansowania instalacji fotowoltaicznej. Większość inwestycji charakteryzuje się średnim okresem zwrotu na poziomie 4-5 lat z uwzględnieniem dofinansowania w Programie „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze” oraz możliwości odliczenia kosztów inwestycji od podatku dochodowego.

Czy mogę wykorzystać akumulatory?

Większość instalacji w Polsce wykorzystuje system przygotowany dla Prosumentów jako narzędzie magazynowania energii. Niemniej niektóre typy falowników umożliwiają podłączenie baterii/akumulatorów od pierwszego dnia lub w przyszłości. Odbywa się to nieinwazyjnie. Zapytaj Doradcę Techniczno-Handlowego o ofertę z bateriami/ akumulatorami.

Czy monterzy posiadają uprawnienia elektryczne?

Nasi monterzy są w pełni certyfikowani oraz posiadają odpowiednie doświadczenie, które pozycjonuje ich jako Specjalistów na rynku fotowoltaicznym.

Co sprawdzić przy odbiorze instalacji?

Odbiory naszych instalacji dokonywane są przez dedykowanych Audytorów ds. Odbioru Instalacji Fotowoltaicznej, którzy dokonują ostatecznej weryfikacji technicznej oraz estetycznej. Audytor przekazuje Klientowi Protokół Zdawczo-Odbiorczy oraz dokonuje ostatecznych pomiarów rezystencji.

Kiedy instalacja zacznie produkować prąd?

Na podstawie dokumentu złożonego u Operatora Sieci, dokonana zostanie wymiana licznika dwukierunkowego, która realizowana jest bezpłatnie i w terminie 30 dni od daty przedłożenia dokumentu. W cenie naszej usługi i w ramach jej realizacji dokonamy za Ciebie złożenia dokumentu, aby maksymalnie przyspieszyć wymianę licznika i rozpocząć produkcję energii.

Czy instalacja wymaga serwisowania?

Nie. Instalacje fotowoltaiczne wykazują 99% bezawaryjności. Nasi klienci otrzymują jednak bezpłatną wizytę serwisową po 12 miesiącach oraz 5-letnią Gwarancję. Jeżeli bierzesz pod uwagę możliwość Gwarancji Rozszerzonej o kolejne 5 lat porozmawiaj z Doradcą Techniczno -Handlowym o ofercie na taka usługę.

Jak mogę monitorować produkcję energii przez moją instalację?

Proponowane prze nas falowniki mają w standardzie podgląd produkcji energii elektrycznej przez Twoją Instalację fotowoltaiczną 24h/dobę bezpośrednio na falowniku, na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Oznacza to dostęp do pełnego raportowania wraz z wykresami produkcji.

Co zrobić, jeśli na inwerterze nic się nie dzieje lub mam wątpliwości czy instalacji działa prawidłowo?

Kontaktuj się bezpośrednio z nami pod numerem: +48 516 534 943 lub +48 780 095 810

Jak wygląda realizacja zapisów gwarancyjnych?

Po montażu nasi Klienci mają do dyspozycji wsparcie profesjonalistów, którzy reagują na wszelkie zgłaszane problemy. Korzystając z podglądu instalacji fotowoltaicznych monitorujemy produkcję oraz sami informujemy klienta o ewentualnych różnicach w osiąganym uzysku.

Jak mogę jeszcze wykorzystać wyprodukowaną energię?

Bezpłatna energia może posłużyć do zasilania samochodów elektrycznych, hybrydowych, zerować koszty klimatyzatora w sezonie letnim oraz np. oświetlenia posesji, które możesz zostawić włączone na całą noc.

Czy mogę rozbudować moją instalację fotowoltaiczną?

Nasi doświadczeni Doradcy Techniczno-Handlowi dokonują audytu realnego zapotrzebowania na energię, uwzględniając również przyszłe potrzeby. Naszym celem jest zaprojektowanie i montaż instalacji, która będzie w pełni dostosowana do indywidualnych potrzeb. Jeżeli po pewnym czasie Twoje zapotrzebowanie na energię zostanie zwiększone, wykorzystamy technologię mikroinwerterów, które pozwolą na „dołożenie” kilku modułów.

Na co uważać przy podawaniu danych do oferty i umowy?

Każdy z naszych Doradców Techniczno- Handlowych jest zobowiązany do okazania Klientowi zainteresowanemu Instalacją fotowoltaiczną dwóch dokumentów:

  • Imiennego Pełnomocnictwa, które upoważnia go do przedstawienia Oferty.
  • Wniosku o przygotowanie oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pełnomocnictwo imienne i okazanie dowodu osobistego są potwierdzeniem legalnego działania oraz elementem dobrych praktyk. Tylko pełna identyfikacja osoby, z którą rozmawiasz, pozwala na bezpiecznie przekazanie danych wrażliwych – imię, nazwisko, adres, itp.

Zweryfikuj z kim rozmawiasz, gdyż to Twoje BEZPIECZEŃSTWO!

Kontakt

Skorzystaj z jednego z numerów telefonu lub wyślij wiadomość poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie

EnergiaDom sp. z o. o.
ul. Gajowicka 95,
53-421 Wrocław

NIP: 8943139537
KRS: 0000777752
REGON: 382876414

Formularz kontaktowy

info@energiadom.pl